Revue HORUS

Revue pro filosofii, hermetismus a duchovní vědy

Solstitium Hiemis 1992 e.v.

San & Fráter Aquila: O hermetismu Nového Aeonu Jan Kříž: Evangelium Gershom Scholem: Tajemství stvoření Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef Aleister Crowley:...

Solstitium Aestatis 1992 e.v.

Jan Kříž: Evangelium Martin Stejskal: Hermetické aspekty našich pověstí Gershom Scholem: Tajemství stvoření Fráter Aquila: O stavbě pyramid Aleister Crowley: Kapitoly z Liber...

Solstitium Hiemis 1991 e.v.

Jan Kříž: Evangelium San: 1983-1995: Pluto na trůnu Gershom Scholem: Tajemství stvoření Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef H.R.Z: O kabale aneb Filosofické...

Solstitium Aestatis 1991 e.v.

Jan Kříž: Evangelium Gershom Scholem: Tajemství stvoření Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef San: Iniciační systém a podoba lóže v Novém Aeonu H.R.Z:...

0. ročník: prosinec 1990 e.v.

Derek L. Averre: Úrovně vědomí Jan Kříž: Evangelium Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef San: Kdo? Kdy? Kde? Co? Já! Teď! Zde! To! ...