Joscelyn Godwin: Arktos. Polární mýtus ve vědě, symbolismu a přežívajícím nacismu

2727
Joscelyn Godwin

Britský autor Joscelyn Godwin (*1945), skladatel, muzikolog, znalec hermetismu a překladatel, se proslavil svými pojednáními o hudbě z okultního hlediska, o pohanství a staré hudbě.

K nejzajímavějším patří díla věnovaná víceméně opomíjené okultní povaze hudby, barev, zvuku a řeči: Harmonies of Heaven and Earth. The Spiritual Dimension of Music from Antiquity to the Avant-Garde, dále Music and the Occult. French Musical Philosophies 1750-1950, The Mystery of the Seven Vowels in Theory and Practice, a nelze opomenout ani překlad díla filosofa a filologa Fabre d’Oliveta (1767-1825), klasického autora z počátků francouzského magického obrození: The Secret Lore of Music. The Hidden Power of Orpheus.

Zvláštní pozornost pak věnoval bájesloví týkajícího se velké doby ledové, zániku starých kontinentů, časovým cyklům a moderním mýtům, jde zejména o knihy Atlantis And The Cycles Of Time: Prophecies, Traditions, And Occult Revelations a Arktos: The Polar Myth in Science, Symbolism, and Nazi Survival.

Joscelyn Godwin: Arktos: The Polar Myth in Science, Symbolism, and Nazi Survival

Právě posledně jmenovaný titul zasvěceně pojednává o katastrofách, prastarých mýtech a nacistických okultních názorech. Podrobně zkoumá vyprávění o pradávné rase, která prý žila v arktických oblastech nazývaných Thule a Hyperborea. Kniha se zabývá řadou moderních polárních legend: včetně domněnek o tom, že Hitler přežil pád Berlína, o německých základnách v Antarktidě, UFO, o teorii duté Země, a o skrytých královstvích Agartha a Šambala.

Mezi jinými patří k obsahu i následující kapitoly: Prolog v Hyperborei; Zlatý věk; Věčná posvátná půda; polární záře; Arktická domovina; Árijský mýtus; Společnost Thule; Černý řád; Skryté pevniny; Agartha a polární oblasti; Šambala; Díra na pólu; Antarktida; Ráj znovu nabytý – Arkádie; Symbolický pól; Polární a solární tradice; Duchovní pól; Katastrofisté; Uniformitarianisté; Posuny magnetického pólu, a další.

📆 Ke společnému vydání s nakladatelstvím Malvern chystáme koncem roku 2023, přesné datum dáme včas vědět.