Paul Williams: Pamatuj na své bytí

1774

Paul Williams (1948–2013) byl americký hudební žurnalista a spisovatel, stál za založením prvního národního časopisu pod názvem Crawdaddy!, který sloužil jako platforma pro hudební kritické recenze americké rockové hudby.

Byl uznávaným odborníkem na díla hudebníků jako Bob Dylan, Brian Wilson a Neil Young, a rovněž spisovatelů science fiction, především Philipa K. Dicka (byl vykonavatelem jeho literární závěti) a Theodora Sturgeona.

Paul Williams má blízko ke svobodomyslnosti čínských taoistů, k jejich pojetí světa formovaného z tao a ctnosti a sdílí pohled sótó zenu na dokonalost zjevení v přítomném okamžiku. Připomene čínského filosofa Mistra Čuang-c‘ a jeho slovní i myšlenkové hříčky a mluví o podprahové zkušenosti ze života v naší době.

Nejpopulárnější kniha Paula Williamse Das Energi se dočkala více než půlmilionového nákladu a byla přeložena do celé řady jazyků. Napsal ji poetickým a aforistickým stylem, jímž vyzývá čtenáře, aby žili podle svého vnitřního smyslu pro pravdu. Česky vyšla v roce 1996 pod názvem Tak už se pusť! a patřila také k nejúspěšnějším titulům nakladatelství Horus.

Jeho další kniha Remember Your Essence, česky vychází pod názvem Pamatuj na své bytí, pochází z roku 1987 a pokračuje v duchu hřejivé, důvěrné a srdečné rozpravy se čtenářem, na jakou jsme si zvykli už v jeho půvabné knize Tak už se pusť!

Tvůj každodenní život je jako sen.
Vše, co se odehrává ve snu, se zdá být velmi skutečné a velevýznamné, když se to děje.

A pak, až se probudíš, si řekneš: „Ach! To byl jen sen!“, a to, co bylo velmi důležité, se stává „zajímavým“, a pak na to třeba zapomeneš úplně.
Víš, že to nebylo skutečné oním způsobem, jak bývá skutečný tvůj každodenní život.
Jenže každodenní život není skutečnější než skutečnost snu.
Až se probudíš, vzpomeň si na to.
A pokaždé, když se probouzíš, vzpomeň si na to znovu.

Pamatuj na své bytí.

Aram Saroyan, básník a autor knihy Trio: Portrait of an Intimate Friendship se o něm vyslovil takto:

Paul Williams se poetickým jazykem a těžce znovunabytou moudrostí pojící se s prostotou obrací ke čtenáři se schopností jej podnítit, aby se vyléčil sám. To vše povznáší ducha.

Úchvatnou knihu Paula Williamse s názvem Pamatuj na své bytí připravujeme k vydání v roce 2°2³.


 

3

Ukázka z připravované knihy:

Zapomeň na vše, co znáš, a přimkni se opět k pociťování bytí, jímž jsi.
Pamatovat si znamená znovu prožívat.
Tvé bytí je tu stále, abys jej mohl znovu zakoušet.
Je to nevyčerpatelný zdroj síly a podpory.
Je to tvůj nejdůvěryhodnější a nejoddanější přítel.
Když potřebuješ někoho, o koho by ses opřel, spolehni se na zkušenosti toho, kým skutečně jsi.

*