Solstitium Hiemis 1991 e.v.

1177
 • Jan Kříž: Evangelium
 • San: 1983-1995: Pluto na trůnu
 • Gershom Scholem: Tajemství stvoření
 • Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef
 • H.R.Z: O kabale aneb Filosofické plození
 • San: O genovém inženýrství ducha
 • Aleister Crowley: Liber Astarte vel Berylli sub figura CLXXV
 • Fráter Aquila & H.R.Z: Krátký vhled do Tajné nauky
 • Fráter Aquila: Cesty vůle
 • San: Komentáře ke Knize Zákona (AL, III:12)
 • San: O některých bytostech magikem stvořených aneb O talismanech
 • Z. H. & San: Lunární gyry
 • Derek L. Averre: O šestinohé antilopě aneb O metodě dnešního poznávání
 • San: Venezianismus
 • San: Knihy k poohlédnutí
 • San: Poznámky k egyptské kosmogonii

B6, 108 stran
Rozebráno.