Labora i. Bře12

Tags

Related Posts

Share This

Labora i.

Poznámky:

Gn 2,18

Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.

Fabre d’Olivet uvádí, že touto „pomocí“ byla Adamovi (kolektivní člověk) „iššá“ (intelektuální žena), doslovně „lidská schopnost vůle“.

Viz The Hebraic Tongue Restored and the True Meaning of the Hebrew Words Re-established and Proved by their Radical Analysis. Samuel Weiser, Inc., York Beach 1991, část II., str. 89n.

Svatý Augustin odhaluje, že láska je vůle si vzpomenout.

Viz Lenka Karfíková: Studie z patristiky a scholastiky. Oikoymenh, Praha 1997, str. 101n.

 

5Literatura:

  • San: Odpůrce aneb O poznání oslice Bilámovy.
    Logos ½ 2014. Sborník pro esoterní chápání života a kultury. Trigon, Praha 2014.
  • Radek Chlup: Proklos.
    Herrmann & synové, Praha 2009.