Pomocná literatura

Bor D. Ž.: Abeceda stvoření. – Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka, jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Trigon, Praha 1993.

Canetti Elias: Masa a moc. Arcadia, Praha 1994.

Czubrynski A.: Slovanské mythy dynastické jako astralogemy. Sfinx, Praha 1925.

Eliade Mircea: Iniciace, rituály, tajné společnosti. Mystická zrození. Computer Press, Brno 2004.

Eliade Mircea: Kováři a alchymisté. Argo, Praha 2000.

Eliade Mircea: Obrazy a symboly. Computer Press, Brno 2004.

Eliade Mircea: Od Zalmoxida k Čingischánovi. Argo, Praha 1997.

Fraser J. G.: Zlatá ratolest. Odeon, Praha 1977.

Fux A.: O tajné mluvě v mythech a při obřadech hellenských. Unie, Praha 1905.

Graves Robert: The White Goddess. A historical grammar of poetic myth. Faber and Faber, London.

Chlup Radek: Corpus Hermeticum. Herrmann & synové, Praha 2008.

Jennings Hargrave: The Rosicrucians. – Their Rites and Mysteries. George Routledge & Sons, Ltd., London 1870.

Merežkovskij D. S.: Tajná moudrost Východu – Egypt. HORUS, Brno 1992.