Literatura

Chlup Radek: Proklos. Herrmann & synové, Praha 2009.

Jung, Carl Gustav: Červená kniha. Portál, Praha 2010.

Jung, Carl Gustav: Mysterium coniunctionis: An Inquiry into the Separation and Synthesis of Psychic Opposites in Alchemy. Collected Works of C. G. Jung. Routledge, London 1963. → ineditní český překlad

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla II. – Archetypy a nevědomí. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2003. → zvl. kap. O archetypu se zvláštním zřetelem k pojmu animy, Psychologie archetypu dítěte, O fenomenologii ducha v pohádkách

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla III. – Osobnost a přenos. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2000. → zvl. kap. Obrazová série z Rosarium Philosophorum jako základ pro znázornění jevů přenosu

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla IV. – Obraz člověka a obraz Boha. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006.

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla V. – Snové symboly individuačního procesu. Psychologie a alchymie I. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999.

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla VI. – Představy spásy v alchymii. Psychologie a alchymie II. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006.

Jaffé Aniela: Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Atlantis, Brno 1998. → zvl. kap. Septem Sermones ad Mortuos (1916) ←

Roger Bernard: Objevování alchymie. Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech. Malvern, Praha 2005.