Programové prohlášení
Revue HORUS

   HORUS - v nadpisu by mohlo stát i "časopis" namísto "světovějšího" názvu "Revue". Vydáván od června 1990 našeho letopočtu - era vulgari (od Krista - Osirise - Umírajícího Boha), neboť bychom mohli psát i rok 86 Nového Aeonu podle data napsání Knihy Zákona - Liber AL vel Legis sub figura CCXX, tedy v roce 1904, kdy byl tento proklamován. Proto: časopis popisuje čas.

   HORUS je Dítě, rodící se Bůh, synovství Člověka, Nový Aeon. Žijící lidství, které pojme a duchovně vyhodnotí své dějiny, je jediným možným aktualizátorem (u-skut-ečnitelem) toho, co přijde. Provede přesažení daného. Transcensus. Proto je HORUS také čin v nejzazším významu Slova.

Slovo (Logos), které vykoná to, co říká (co znamená). Naplněné slovo. Slovo - čin.

   Slovo od Sefer Jeciry a Herma Trismegista, přes Lao-c', Upanišady, Bibli, Korán, Augustina, Mistra Eckharta, Paracelsa, Roberta Fludda, až po Elifase Léviho, Aleistera Crowleyho - to Slovo je jediné, protože znamená totéž a takto se uskutečňuje a tvoří dějiny. Dějiny Slova, které se dějinami vtěluje.

   Přítomný, a tím jediný, právě používaný, tedy "skutečný" okamžik, je naplněn jen tímto přechodem (transcensus) z minulého do nového: co už vždy bylo, ale právě proto ještě nikdy nebylo. Není tu chyba textu, logiky! Jednota protikladů vždy-nikdy, pro-proti, tmy-světla, smrti-života, jin-jang. To "Nové".

   Angažovat se pro přechod - připojit se k pravdě; tvořit "vlnoplochu" šíření se Živoucího Ducha.

   Nový Aeon - věk Hóra - věk Syna Člověka - věk Ducha Svatého. Taková doba. Takový čas. A jeho popis - časopis. ("Časpopis"). Slovo. Nový význam jeho. (Proč ne hned i nové slovo?)

   Vnitřním programem je integrovat celou osobnost každého usilujícího. Poznat svou skutečnou danost, přiznat se k ní, konat ji, vzít ji na sebe, to je úděl - fatum. To je skutečná vůle každého. Ne chtivosti!

   Nepoměřovat se "veřejným" metrem. Každý má svou měrnou jednotku. Magie je Vědou o Nesouměřitelnosti. Každý má svou magickou hůl! Tou se měří. Proto čin je vyjádřen kdy, kde, kdo - co dělá. Je to jedinečné, neopakovatelné. Plyne to z údělu. Úděl vyjadřuje atraktivitu - co koho nejvíce zajímá, v čem se cítí uskutečněn. Láska (formule rozkoše) pod vůlí (úděl). Láska je vetknutost svým údělem v těle lidstva. Vzájemnost, vzájemná potřeba. Hierarchické uspořádání. Syntetizující interpersonalita. Každý zapadne přesně na své místo. Každému to jeho. Uznání a porozumění.

   Časopis, časpopis - vývěsní štít.

   Setkáváme se, kontaktujeme.

   Časopis, časpopis - platforma našich úvah, zvědění a vzájemného poznání.

   Časopis HORUS uveřejňuje prvořadé dokumenty Nového Aeonu jako předbíhající publikace nejdůležitějších návodů a pokynů nové duchovní práce obrozujícího se lidstva.

   Jeho prostřednictvím se konfrontujeme mezi sebou a se světem, který musíme prorůstat.

   Prastaré moudrosti, filosofie, mystika, magie, psychologie, esoterika, přírodověda, náboženství, umění, politika - to jsou facety jediného briliantu, nebo - chcete-li - barvy úplného spektra světla duchovního Slunce: chceme koncipovat tyto obory ze společného stanoviště: ukázat, jak tatáž problematika nebo téma se stane daleko srozumitelnější a hlouběji pochopitelná, jestliže ji prozkoumáme z hledisek těchto různých oborů.

   Naše devisa je syntéza. Všeho, co je lidské. Vrcholící v jednotě nového lidstva - v jediném údělu Božím.

  

Amor Fati

Fatum Solitudo

Solitudo Beatitudo

Amor Solitudinis

Reclusio Mundi Externi

MAGIA

 

"Láska je zákon, láska pod vůlí."

AL, I:57

 

"Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon."

AL, I:40

 

Rozum ničí život.

Rozpory v rozhodnutí - nicotné!

Rozpory v činu - mocné!

Dělat jako druzí - rozumová povinnost šílenství!

Povrchní radost vše odplaví: hýření, svatební noc...

Svět dychtivě se honí za vším; já netoužím po ničem...

Svět všechno ví; já jsem zmaten...

Svět miluje společnosti; já osamělé výšiny...

já jsem prosťáček, bloud...

jsem jiný než svět; jsem JÁ!

Lao-c', XX.

 

Amor Fati

   Neodolatelné přimknutí se k vlastnímu údělu; vědomí nevyhnutelnosti a vyústění všeho jiného (pokusů o podobnost se světem) - do údělu; svolení do údělu; pochopení nejpříjemnějšího stavu bytí v údělu; tužba po údělu, láska k údělu. (Láska je touha, setrvání, svolení, nevyhnutelnost, přirozenost, přisvědčení, přivtělení k předmětu údělu; jako kyslík a vodík v molekule vody; vzájemná potřebnost, naplněnost, úleva, samozřejmost.)

 

Fatum Solitudo

   Ojedinělost údělu; jedinečnost, neopakovatelnost, osamocenost právě tohoto (mého) údělu. Nikdo, nic mi ho neusnadní, protože je jen můj, pro mě. Nemohu se o něm radit, nikdo jej nepochopí; není společného měřítka pro něj. Není nic obdobného. Můj úděl je sám. Ve svém údělu jsem sám. I kdyby někdo jiný měl zevně měřeno týž úděl, je to něco jiného.

 

Solitudo Beatitudo

   Blaženost je v ceně. Cena v raritě - ojedinělosti. Vše má cenu. Jen ve vzácnosti - ojedinělosti. Tu cenu nikdo neocení. Je sama v sobě. Může cenit jen sebe samu. Nikdo netleská, nechválí. Není pro druhého. Co z toho je pro druhého (jako amor-láska), je to navíc; ta interpersonalita, co žádný z obou nevnímá. Proto hornímu nevadí to dolní a dolnímu to horní. (Hierarchie.)

 

Amor Solitudinis

   Schopnost nalezení Všeho v Sobě, úplná integrace Sebe sama; přiznání a přibrání všeho svého do sebe, vyloučení vnějšku, odloučení od vnějšího světa:

Reclusio Mundi Externi

MAGIA

   Tato výlučnost před sebou samým. V sobě samém (!) je onen magnet, který jako zázrak se pětinásobně opakuje a aktualizuje v bytosti - padlé, odrodilé, tělesné:

Pentagram - Člověk.

 

 

 

červen 1990 0. ročník, červen 1990 e.v.

Programové prohlášení HORUS * Jan Kříž: Evangelium * Omar Al Raschid Bey: Aranada Upanišad *  Elifas Lévi Zahed: Veliké tajemství * Aleister Crowley: Co je magie * Anonym: Axiomata hermetica * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * San: Revoluce ze šesti nití * H.R.Z: Netušená spojení * Mistr Eckhart: Kázání * William Butler Yeats: Tělo otce Kristiána Rosenkreuze * Nostradamus: Proroctví na rok 1990

B5, 56 stran, 55.- Kč

rijen 1990 0. ročník, říjen 1990 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Omar Al Raschid Bey: Aranada Upanišad * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * San: Hranice vědomí * H.R.Z: Úvod k zákonu Nového Aeonu * Mistr Eckhart: Kázání * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * William Butler Yeats: Magie * San: Knihy k poohlédnutí * Nostradamus: Proroctví na rok 1990 * Rudolf Starý: Na současné téma I. * San: O jezinkách * San: O nebeské a pozemské Lásce

B5, 64 stran

Rozebráno

prosinec 1990 0. ročník, prosinec 1990 e.v.

Derek L. Averre: Úrovně vědomí * Jan Kříž: Evangelium * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * San: Kdo? Kdy? Kde? Co? Já! Teď! Zde! To! * H.R.Z & San & Fráter Aquila: Tajemství poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou * Aleister Crowley: Ásana * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * San: Knihy k poohlédnutí

B5, 66 stran, 55.- Kč

Rozebráno

Solstitium Aestatis 1991 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * San: Iniciační systém a podoba lóže v Novém Aeonu * H.R.Z: Osa-pilíř-mez-hranice * Aleister Crowley: Magická teorie universa * San: O Velkém předělu * Aleister Crowley: Liber III vel Jugorum * H. P. Lovecraft: Peabodyho dědictví * San: Knihy k poohlédnutí * Fráter Aquila: Neviditelný Horus

B6, 96 stran, 55.- Kč

Solstitium Hiemis 1991 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * San: 1983-1995: Pluto na trůnu * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * H.R.Z: O kabale aneb Filosofické plození * San: O genovém inženýrství ducha * Aleister Crowley: Liber Astarte vel Berylli sub figura CLXXV * Fráter Aquila & H.R.Z: Krátký vhled do Tajné nauky * Fráter Aquila: Cesty vůle * San: Komentáře ke Knize Zákona (AL, III:12) * San: O některých bytostech magikem stvořených aneb O talismanech * Z. H. & San: Lunární gyry * Derek L. Averre: O šestinohé antilopě aneb O metodě dnešního poznávání * San: Venezianismus * San: Knihy k poohlédnutí * San: Poznámky k egyptské kosmogonii

B6, 108 stran

Rozebráno

Solstitium Aestatis 1992 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Martin Stejskal: Hermetické aspekty našich pověstí * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Fráter Aquila: O stavbě pyramid * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * Aleister Crowley: Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI * Josef Veselý: Tisíc tváří Mistra Theriona * San: O syndromu Šípkové Růženky * San: O neviditelné čapce * Algernon Blackwood: Hórova křídla * San: Předzvěst Veliké bitvy aneb O Velké orbě * R. A. Gelb: Procesy * R. A. Gelb: Příjezd koz * San: Knihy k poohlédnutí * San: O nebeské maně

B6, 104 stran

Rozebráno

Solstitium Hiemis 1992 e.v.

San & Fráter Aquila: O hermetismu Nového Aeonu * Jan Kříž: Evangelium * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * Aleister Crowley: Sexuální morálka plus Artemis Iota * Aleister Crowley: Liber A-Ash * Elifas Lévi: Doslov ke Klíčům Šalamounovým * San: O umění Proteově * Josef Veselý: Einstein magie August Derleth: Mše knížete Borgii * Francis Prevot: Vyznavač ďábla * R. A. Gelb: Čerpadla ďáblova * R. A. Gelb: Vyšší mocnost * San: Knihy k poohlédnutí

B6, 96 stran, 55.- Kč

Doprodává se

Solstitium Aestatis 1993 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * Aleister Crowley: Žena - její magická formule * San: O umění evokace * Josef Veselý: O rituální magii * San: Poslední slovo Williama Graye * Ludwig Englert: 500 let Paracelsových * Amado Crowley: Tajemství Aleistera Crowleyho * San: Byla akce Koresh "košer"? * Arthur J. Burks: Cerimarie * San & Josef Veselý: Knihy k poohlédnutí

B6, 112 stran, 55.- Kč

Solstitium Hiemis 1993 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * Aleister Crowley: Morálka Liber AL * Aleister Crowley: Thelemická morálka * San: O Velkém spánku * Fráter Aquila: O kvašení * Josef Veselý: Čtyři filosofické koncepty magie * Milan Nakonečný: J. A. Smíchovský - Novodobý pražský Faust * San: Poslední krok Scotta Cunninghama * Algernon Blackwood: Dům minulosti * San & R. A. Gelb: Interview * San & Pavel Turnovský: Knihy k poohlédnutí

B6, 104 stran, 55.- Kč

Solstitium Aestatis 1994 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Aleister Crowley: Magické zápisky Bestie 666 * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * Aleister Crowley: Svatý anděl strážce * Aleister Crowley: Liber E vel Exercitiorum * Aleister Crowley: Kniha Thothova * Aleister Crowley: Divinace tarotem * Josef Veselý: Magie svící * A. Grossmann: Beelzebubova návštěva na Zemi ? Život a dílo G. I. Gurdjieva * Clive Harper: Gerald Gardner a O.T.O. * San & Francis X. King: Knihy k poohlédnutí

B6, 104 stran, 55.- Kč

Solstitium Hiemis 1994 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Gershom Scholem: Tajemství stvoření * Aleister Crowley: Magické zápisky Bestie 666 * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * San: O velkém tajemství zednářů * Peter-Robert König: Fenomén O.T.O. * Algernon Blackwood: Panův dotek * San: Za Francisem X. Kingem * San: Knihy k poohlédnutí

B6, 120 stran, 55.- Kč

Thelemické texty pro Nový Aeon 1995 e.v.

Jan Kříž: Evangelium * Aleister Crowley: Liber LXXVII: OZ * San: O samodruhém dujci * Timothy O-Neill: Plamen ve svaté hoře * Carl Abrahamsson: Démonicky oslňující kouzlo kina * San & Josef Veselý: Vize Rozsévače * Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef * Josef Veselý: O magickém postoji v životě * Stephen Mace: Spareova ontologie * Austin Osman Spare: Zosovo anatéma - Kázání k pokrytcům * M.M.M.: Stručný nástin historie řádu Zlatého úsvitu * Fráter Set-Horus O.S.: Fraternitas Saturni dnes * Francis X. King: P. B. Randolph a jeho Magia sexualis * Peter-Robert König: Asketičtí a libertinští gnostikové * Josef Veselý: O magických kuřidlech * Okultura - San: Kniha & myšlenka * San: Hudba & myšlenka

B6, 176 stran, 99.- Kč

Doprodává se

 

Knihy nakladatelství HORUS