Štítek: Eckhart

Posted in JAMU I-2018/2019

Byl jest jeden člověk jménem Kdožkolivěk

Everyman není hrou o umírání, jak by se mohlo zprvu zdát. Smrtí se zde rozumí opuštění od…