Ideje mužství a ženství

Egyptský dvůr v Crystal Palace (vnější dvorana)

Insignie na hlavách kober na vlysech Egyptského dvora v londýnském Křišťálovém paláci jsou vpravo zbarveny bíle a vlevo červeně. Naznačují ideje mužství a ženství.

Krev je nejzákladnějším symbolem života a nikoliv nadarmo byla naše pramáti, Eva, zvána Živou, máti živých.

Nabízí se další souvislost s heraldickým pojetím barev, takto tinktur, na tarotových barvách Císařovny (III), Císaře (IV), Milenců (VI) a Umění (XIV).

Císařovna

Císař

Milenci

Umění