Doporučená literatura


 

Bible česká. Písmo svaté starého i nového Zákona, podlé obecného latinského. Knížecí arcibiskupská knihtiskárna, Praha 1851.

Bor D. Ž.: Abeceda stvoření. Komorní soubor mýtoetymologických esejů o povstání člověka, jazyků, náboženství, kultury a civilizace. Trigon, Praha 1993.

Bor D. Ž.: Tajemný svět pravěku. Mýtoetymologické eseje. Abeceda stvoření v zrcadle mýtů. Trigon, Praha 2013.

Bor D. Ž.: Zlatý a železný věk aneb O vycházení světa z potopy, nebi, ráji a podsvětí. Trigon, Praha 1992.

d’Olivet Fabre: The Hebraic Tongue Restored And the True Meaning of the Hebrew Words Re-established and Proved by their Radical Analysis. Samuel Weiser, Inc., York Beach 1991.

Franz Marie-Louise von: Animus a anima v pohádkách. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2008.

Franz Marie-Louise von: Psychologický výklad pohádek. Smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. Portál, Praha 1998.

Grimm Jacob: Deutsche Mythologie. Göttingen, Dieterichschen Buchhandlung 1835.

Grimm Jacob: Teutonic Mythology. Translated From The Fourth Edition With Notes And Appendix By James Steven Stallybrass. Vol. I. London, George Bell And Sons, York Street, Covent Garden 1882.

Bratři Grimmové: Německé pohádky. SNKLU, Praha 1961.

Hojka Jaroslav: O původu a pravděpodobnosti pohádek dle okkultních nauk. Znovuzrození, Praha 1922.

Jung Carl Gustav, Kerényi Karl: Věda o mytologii. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1995.

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla II. – Archetypy a nevědomí. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2003. → zvl. kap. O archetypu se zvláštním zřetelem k pojmu animy, Psychologie archetypu dítěte, O fenomenologii ducha v pohádkách, str. 265-322 ←

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla III. – Osobnost a přenos. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2000. → zvl. kap. Obrazová série z Rosarium Philosophorum jako základ pro znázornění jevů přenosu

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla V. – Snové symboly individuačního procesu. Psychologie a alchymie I. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999.

Jung, Carl Gustav: Výbor z díla VI. – Představy spásy v alchymii. Psychologie a alchymie II. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006.

Merežkovskij Dmitrij Sergejevič: Tajná moudrost Východu – Egypt. Horus, Brno 1993.

Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Odeon, Praha 1977.

Potopené zrcadlo. Legendy, pověsti a pověry z Bretaně. Argo, Praha 2005.

Ra: Pouť Slunečního boha: Vize starověkého Egypta. Režie: Lesley Keen.

Roger Bernard: Objevování alchymie. Hermovo umění v pohádkách, dějinách a zednářských rituálech. Malvern, Praha 2005.

Stein Murray, Corbett Lionel:  Příběhy duše. Moderní jungiánský výklad pohádek I. – III. Emitos/Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006.