Ra: Pouť Slunečního boha: Vize starověkého Egypta

Třídílný animovaný film Ra: Pouť Slunečního boha: Vize starověkého Egypta skotské režisérky Lesley Keen je složitou básnickou strukturou, promyšleným zkoumáním starodávných mytologických témat a věrouk. Ukazuje, jak se prastaré ideje vracejí znovu na stejné místo.

Základní myšlenkou staroegyptského náboženství byl pojem vratké rovnováhy mezi silamy stvoření a zmaru.

Autorka v této mytologii nalézá spojitost a moderní filosofii, zejména s teoriemi C. G. Junga o archetypech a roli nevědomí.

Film působí na diváka očistnou silou a navozuje sdílení jednoty s universem.