Paul Williams: Pamatuj na své bytí (ukázka)

62

 

Ukázka z připravované knihy:

Zapomeň na vše, co znáš, a přimkni se opět k pociťování bytí, jímž jsi.
Pamatovat si znamená znovu prožívat.
Tvé bytí je tu stále, abys jej mohl znovu zakoušet.
Je to nevyčerpatelný zdroj síly a podpory.
Je to tvůj nejdůvěryhodnější a nejoddanější přítel.
Když potřebuješ někoho, o koho by ses opřel, spolehni se na zkušenosti toho, kým skutečně jsi.
Tvůj každodenní život je jako sen.

Vše, co se odehrává ve snu, se zdá být velmi skutečné a velevýznamné, když se to děje.

A pak, až se probudíš, si řekneš: „Ach! To byl jen sen!“, a to, co bylo velmi důležité, se stává „zajímavým“, a pak na to třeba zapomeneš úplně.
Víš, že to nebylo skutečné oním způsobem, jak bývá skutečný tvůj každodenní život.
Jenže každodenní život není skutečnější než skutečnost snu.
Až se probudíš, vzpomeň si na to.
A pokaždé, když se probouzíš, vzpomeň si na to znovu.
Pamatuj na své bytí.