content top

Mistr Eckhart: Kázání

Mistr Eckhart: Kázání

Připravujeme původní a zasvěcený překlad 59 kázání německého dominikána, teologa a filosofa Mistra Eckharta.

Dílo Mistra Eckharta se u nás začíná již pomalu zabydlovat. Po prvorepublikovém torsu Karla Weinfurtera tu zela velká prázdnota, kterou zaplnil až výběr Jana Sokola Mistr Eckhart a středověká mystika.

Mezi vybranými spisy nechybějí entuziastická Eckhartova kázání odhalující bezprostřední jádro Eckhartova myšlení v jeho místy doslova „syrové“ podobě.

Narodil se kolem roku 1260 v durynském Hochheimu a jako velmi mladý vstoupil do kláštera dominikánů v Erfurtu. Během studií na řádovém učilišti v Kolíně nad Rýnem patrně ještě mohl poznat Alberta Velikého (†1280). V akademickém roce 1293-94 byl lektorem na pařížské Sorbonně, kde vykládal Sentence Petra Lombardského. Poté působil jako převor svého domovského kláštera v Erfurtu a zároveň jako vikář pro Durynsko. Na teologickou fakultu do Paříže byl podruhé povolán v letech 1302-03 již jako magister actu regens; tzn. mistr teologie s právem vykládat Písmo. Roku 1303 převzal vedení nově zřízené dominikánské provincie Saxonia, která čítala 47 konventů od Holandska až k řece Odře. Od roku 1307 byl Eckhart rovněž generálním vikářem české dominikánské provincie. V letech 1310-13 opět působil na universitě v Paříži, kde vytvořil koncept zamýšleného veledíla Opus tripartitum.

Read More

0. ročník: říjen 1990 e.v.

0. ročník: říjen 1990 e.v.
 • Jan Kříž: Evangelium
 • Omar Al Raschid Bey: Aranada Upanišad
 • Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef
 • San: Hranice vědomí
 • H.R.Z: Úvod k zákonu Nového Aeonu
 • Mistr Eckhart: Kázání
 • Gershom Scholem: Tajemství stvoření
 • William Butler Yeats: Magie
 • San: Knihy k poohlédnutí
 • Nostradamus: Proroctví na rok 1990
 • Rudolf Starý: Na současné téma I.
 • San: O jezinkách
 • San: O nebeské a pozemské Lásce

B5, 64 stran
Rozebráno.

Read More

0. ročník: červen 1990 e.v.

0. ročník: červen 1990 e.v.
 • Programové prohlášení HORUS
 • Jan Kříž: Evangelium
 • Omar Al Raschid Bey: Aranada Upanišad
 • Eliphas Lévi Zahed: Veliké tajemství
 • Aleister Crowley: Co je magie
 • Anonym: Axiomata hermetica
 • Aleister Crowley: Kapitoly z Liber Alef
 • San: Revoluce ze šesti nití
 • H.R.Z: Netušená spojení
 • Mistr Eckhart: Kázání
 • William Butler Yeats: Tělo otce Kristiána Rosenkreuze
 • Nostradamus: Proroctví na rok 1990

B5, 56 stran
Na skladě.

 

Read More
content top