content top

František Kabelák: Magia nigrae

František Kabelák: Magia nigrae

Jeden z nejvýznamnějších českých hermetiků a největších praktikujících znalců všech oborů magie, František Kabelák (1902-1969), napsal knihu Magia nigrae (Černá magie) věnovanou sexuální magii, na žádost vedení české hermetické společnosti Universalia, která pak vyšla jako lóžový tisk v edici Eulis v roce 1940.

Dr. Nakonečný ve své předmluvě zdůrazňuje, že „rituálně pojatá sexuální interakce je magickým činitelem par excellence, neboť jde o dynamogenní jev, který může být imaginací usměrňován k vyvolávání různých účinků.“

Knihu uzavírá Sanův doslov Teogamie aneb Dílo krve o sexuální magii od nejstarších dob až po současnost. Pozdvižení sexuálního styku a aktivit na božskou úroveň je úsilím všech náboženských systémů, o nichž máme dochované zprávy. Podle zásad imitativní magie se předpokládá, že skutečné či předstírané sňatky mužů a žen, jejich kopulace a erotické hrátky mohou přilákat pozornost duchovních bytostí a přenést na účastníky těchto mystérií svoji stvořitelskou moc. Tak se ze zvířecího páření může posvěcený chtíč proměnit na sakrální akt, jehož výslednicí je ať už magický náboj řízené vůle v rovině astrálně-duchovní, nebo logogeneticky zplozené dítě v úrovni fyzické.

Edred Thorsson ve své knize Rune Might: Secret Practices of the German Rune Magicians popisuje runovou sexuální magii jako kombinaci obvyklých základních sexuálně-magických ritů s prostorově-znakovým dynamismem runové magie, která přitáhla pozornost reichsführera SS Heinricha Himmlera, zajímajícího se o pravé magické či esoterické aplikace run a runové magie, provozované německými mágy. Jde při nich o výměnu sexuálního proudu mezi mužem a ženou, kteří mezi sebou navázali silný magicko-erotický vztah.

Tímto titulem se otevírá edice sebraných spisů Františka Kabeláka, na jejichž vydání získalo nakladatelství HORUS exkluzivní práva. Celkově jde o vydání třetí (První vydání pod názvem Magia nigrae, Praha, Eulis 1940.

Druhé vydání pod názvem Magie I. – Satanismus, démonie, sexualita, Praha, Eulis 1940.)

Váz. A5, 108 stran. 1994. Rozebráno. 80-900228-9-8
Váz. A5, 108 stran. 1997. 80-900228-9-8

Malé množství z druhého vydání dosud na skladě.

Read More

Aleister Crowley: Kniha Thothova

Aleister Crowley: Kniha Thothova

Dnes již klasická kniha na tomto poli, hojně využívaná studenty hermetického řádu Zlatý úsvit stejně jako těmi, kdo chtějí porozumět tarotu Aleistera Crowleyho a Friedy Harrisové. Obsahuje nejen úplnou studii egyptského tarotu, ale je považována i za klíč ke všem tradičním západním mystériím a poskytuje řadu instruktivních návodů k výkladu tarotových karet.

Crowley do svého tarotu zabudoval nadto i poselství Knihy Zákona o Novém aeonu, čímž se stal „obrázkovou encyklopedií k Liber Legis“, a zapojil do něho dále středověkou geomancii, čínský evokační systém I-ťing, o kterém na jiném místě vypovídá, že je „ještě dokonalejší než tarot sám“, a také hlubokou znalost magických nauk, etymologického pozadí řady klíčových slov, mytologii, poslední poznatky přírodních věd.

Nepostradatelná příručka pro ty, kdo se chtějí touto metodou vydat na cestu znovuzrození. Divinační mechanismus tarotu uvolňuje z nevědomí jeho skryté obsahy a poskytuje jim jednoznačnou interpretaci. Každý tak může sám projít tajnou cestou 22 velkých arkán a „mít všech 5 (oheň-voda-vzduch-země-Duch) pohromadě“, jak v kartomantickém doslovu píše San.

Váz. A5, 312 stran. 1994.
80-900228-8-X

Rozebráno.

Read More

Dmitrij Sergejevič Merežkovskij: Tajná moudrost Východu – Egypt

Dmitrij Sergejevič Merežkovskij: Tajná moudrost Východu – Egypt

Ruský spisovatel a náboženský myslitel D. S. Merežkovskij (14.8.1865 Petrohrad – 9.12.1941 Paříž) hledal svým dílem syntézu těla a ducha, křesťanství a pohanství, která má být základem Nové, Třetí říše – říše Ducha Svatého ohlášené Kristem. Tyto úvahy jsou shrnuty do jedné z jeho nejznámějších knih pod názvem Tajná moudrost Východu – Egypt. Podtitul evokuje ideály egyptské teokratické společnosti a její lidsky všeobecnou mytologii.

Ivo Pospíšil (viz kompletní recenze v LN, Národní 9, str. II, 25.3.1993), rusista a literární historik působící na filosofické fakultě Masarykovy university, píše ve své recenzi Pokora před tajemstvím Východu toto:

„Kdo si přečte skvěle napsané pojednání o Egyptě, egyptském náboženství, symbolice, mumiích, sodomii či o krvesmilstvu, nemůže se nezamyslit nad podivným během lidských dějin, na jejichž počátku stojí záhada? Ať tak či onak, je Tajná moudrost Východu fascinující četba, svátek duše, vzrušující, horečnaté a jako by se strachem sdělované poznání.“

Merežkovského dílo vyšlo v nakladatelství HORUS v roce 1992 téměř po 70 letech znovu.

Váz./brož. B6, 178 stran.
80-900228-6-3

Omezené množství brožovaných výtisků dosud na skladě.

Vázané vydání rozebráno.

 

Read More

Franz Hartmann: Symboly Rosikruciánů

Franz Hartmann: Symboly Rosikruciánů

Pozoruhodná sbírka Rosikruciánům připisovaných duchovních ponaučení, imaginačních cvičení, výkladů symbolů a popisů sil zakletých do drahocenných minerálů.

Obsahuje rovněž „znamení ze srdce nebeské matky“ z díla Antonia Ginthera August Vindelicorum, Augsburg 1741.

100 kusů bylo vybaveno slepotiskem „Růže“ na ručním papíře a vázáno do rakouského kartónu Wachau bílé a šedé barvy.

Váz./brož. B6, 56 stran. 1992.

80-900228-4-7

Rozebráno.

Read More
content top