content top

Mistr Eckhart: Kázání

Mistr Eckhart: Kázání

Připravujeme původní a zasvěcený překlad 59 kázání německého dominikána, teologa a filosofa Mistra Eckharta.

Dílo Mistra Eckharta se u nás začíná již pomalu zabydlovat. Po prvorepublikovém torsu Karla Weinfurtera tu zela velká prázdnota, kterou zaplnil až výběr Jana Sokola Mistr Eckhart a středověká mystika.

Mezi vybranými spisy nechybějí entuziastická Eckhartova kázání odhalující bezprostřední jádro Eckhartova myšlení v jeho místy doslova „syrové“ podobě.

Narodil se kolem roku 1260 v durynském Hochheimu a jako velmi mladý vstoupil do kláštera dominikánů v Erfurtu. Během studií na řádovém učilišti v Kolíně nad Rýnem patrně ještě mohl poznat Alberta Velikého (†1280). V akademickém roce 1293-94 byl lektorem na pařížské Sorbonně, kde vykládal Sentence Petra Lombardského. Poté působil jako převor svého domovského kláštera v Erfurtu a zároveň jako vikář pro Durynsko. Na teologickou fakultu do Paříže byl podruhé povolán v letech 1302-03 již jako magister actu regens; tzn. mistr teologie s právem vykládat Písmo. Roku 1303 převzal vedení nově zřízené dominikánské provincie Saxonia, která čítala 47 konventů od Holandska až k řece Odře. Od roku 1307 byl Eckhart rovněž generálním vikářem české dominikánské provincie. V letech 1310-13 opět působil na universitě v Paříži, kde vytvořil koncept zamýšleného veledíla Opus tripartitum.

Read More

Paul Williams: Pamatuj na své bytí

Paul Williams: Pamatuj na své bytí

Paul Williams Remember Your EssenceNejpopulárnější kniha Paula Williamse Das Energi se dočkala více než půlmilionového nákladu a byla přeložena do celé řady jazyků.

Vyšla česky v roce 1996 pod názvem Tak už se pusť! a patřila také k nejúspěšnějším titulům nakladatelství Horus.

Napsal ji poetickým a aforistickým stylem, jímž vyzývá čtenáře, aby žili podle svého vnitřního smyslu pro pravdu.

Jeho další kniha Remember Your Essence (česky připravujeme pod názvem Pamatuj na své bytí) pochází z roku 1987 a pokračuje v duchu hřejivé, důvěrné a srdečné rozpravy se čtenářem, na jakou jsme si zvykli už v jeho půvabné knize Tak už se pusť!

Read More
content top